Zobrazenie profilu - HGBtj

Školenie projektového manažmentu

PRINCE2 je najrozšírenejšia metodika projektového riadenia. Je nielen vyžadovaná pri realizovaní štátnych projektov ale skuto?ne pomáha znižova? sklz v projektoch a udržiava? rozpo?et v stanovených limitoch.

Možnosti: úprava | štatistiky